В самото начало на първия ден - изходна точка

НАГОРЕ