Георги Миленов и Наталия Абаева, изложба живопис и скулптура

от Art Gallery Le Papillon 08 май 2024

В експозицията на двамата творци отраженията не идват от гротескното и цинично всекидневие, а от дълбочината на самопознанието, духовните търсения и преживяванията на авторите, които освен в тази изложба са партньори и в живота. Това са рефлексии на чувства, спомени, мечти – пълноцветни и изящни – и като форма, и като съдържание.

Георги Миленов представя пластики, изпълнени в керамика и нейното по-грубо проявление - шамот. Темите, върху които той интерпретира творенията си са класически и философски, но в тях се отразява светоусещането на един съвременен човек, който е успял да съхрани в себе си традициите и стойностите на истинското изкуство. Пластичността на фигурите му носи духа на свободата на израза, независимо дали формата има по-груба и насечена структура, с вписана рисунка или гладко изваяна нежна повърхност. Скулптурата му съхранява движението, вътрешен копнеш и емоционално състояние.
Артистичната керамика на Георги Миленов се изразява в една модерна визия, при която класически практики се съчетават с прецизни технологии и съвременно творческо решение. Този начин на съвместяване на различни изразни средства в един цялостен продукт на базата на керамиката е иновативен за България. За неговите артистични подходи има значение и фактът, че е завършил Националната художествена академия при проф. Красимир Джидров. Това, което кара Георги Миленов да твори и възбужда интереса, е начинът на опознаване и общуване между зрителя и творбата. Водовъртеж от чувства и емоции, в които човек попада, взирайки се в точка от пространството. Разгадавайки пъзела от форми, обеми и различни изразни средства, той сякаш изпада в дълбок размисъл от досегът с неговото изкуство. Именно това дълбоко лично, интимно преживяване доставя неизмеримо удоволствие и ни кара да се чувстваме еднакво съпричастни като зрители.

Наталия Абаева е един съвременен пойнталист, загатвайки формата с бегли, несвързани очертания от множество релефни удари на четката. В настоящата изложба можем да открием творби, разработени в различни посоки, но всички с характерната за авторката ненатрапчива лекота. Творчеството й е лишено от проблемите на злободневието – авторката, вглъбена в себе си, в своите мечти и стремежи, споделя със зрителя личния си свят. С картините й съзнанието се издига над сюреални поля с макове и слънчогледи, където не съществува нищо друго освен медитация и цветно настроение докъдето стига погледа. Духовността и вглъбяването в себе си е осезаемо не само в стилизираните иконописни образи на ангели, присъстващи като усещане за летеж и въздух между множеството пулсиращи цветни мазки. Независимо от посоката на стилизацията, техниката и активния и същевременно нежен колорит, внушението за закрила и свобода на духа, струи от всяка нейна творба.

Назад
НАГОРЕ