Иван Обретенов с изложба живопис

от Art Gallery Le Papillon 03 окт 2022

Признат не само като художник, но и като творец на лирика, Иван Обретенов „пише“ поетично върху бялото платно с пастелни тонове, боравейки еднакво добре както с меките топли, така и със студените сложни нюанси, като ни обогатява с Ивановата охра, топла сива и жизнената сплав от кармин и печена Сиена. Усещането за нежен джаз и мъжко хайку в цвят е категорично и убедително от всяко негово платно. Обретенов е майстор на минималистичния изказ, умело боравейки с полутонове и точно положени маски. Той търси и създава образите и емоциите в нежния сблъсък на няколко цвята, там където се срещат топлото на деня и хладът на утрото или вечерта. Неговите картини са като цветни живописни разговори, които не дават отговори на провокираните въпроси, а ги задават с изразните средства на цвета и опростената композиция с щрихово обособени детайли. Предоставят възможността свободното съзнание и въображение на зрителя да ги определи, усети, осмисли, намери историята, за да бъде всеки обогатен, да усети своето блаженство от постигнатия баланс от кадифени багри. Цветовете преливат един в друг, проникват, взаимодействат, но никога в конфликт, допълват се, подкрепят се, докато не започнат да въздействат като едно цяло. Като че ли ярките доминиращи петна, мекият фон с почти недоловими полутонове преливат плавно едно в друго и всяко съдържа малко от другото в хармонично съжителство. И в тази привидно напълно абстрактна композиция, авторът завръща съзнанието ни в реалността чрез характерно стилизираните човешки образи, животни или предмети от ежедневието, които загатват за конкретна случка или история. Портретът той не разглежда като документален реализъм, а като състояние, живо присъствие. Обретенов търси пресъздаването на характера на обекта, излъчването му, дори само с няколко щрихи, маски и бегло доловими прилики, които вдъхват живот и настроение на образа.

Заповядайте на откриване на изложбата на 06.10.2022 /четвъртък/ от 18:00 ч., когато в компанията на автора ще можем да се заредим с лиричното, цветно „Есенно“ настроение, предизвикано от творбите му!

Назад
НАГОРЕ