• slide1

  "Извън рамката"
  Годишна Сборна Изложба
  живопис и скулптура

  10.12.2021 - 16.01.2022

  "Outside the frame"
  Collective Anual Exhibtion
  painting and sculpture exhibition

 • slide1

  Валентин Узунов
  изложба живопис

  Valentin Uzunov
  Painting Exhibition

  от 23-ти ноември до 09-ти декември 2021

 • slide1

  Мариела Димитрова - Мара
  Боян Говедарски - Бобо
  Миряна Генчева

  "СВАТБА"

  изложба живопис и скулптура

  Mariela Dimitrova - Mara
  oyan Govedarski – Bobo
  Miryana Gencheva

  "WEDDING"

  painting and sculpture exhibition

  от 21 октомври до 17 ноември 2021

 • slide1

  Пламен Монев
  "Живописни пътеписи"

  I-ва част на юбилейна изложба живопис

  Plamen Monev
  "Picturesque travelogues"

  от 27 септември до 25 октомври 2021

 • slide1

  Надя Станчева

  "Обич моя" 
  изложба живопис

  Nadya Stancheva

  "My Love"
  paintings

 • slide1

  Николай Стоев

  "Пътят към щастието ..." 
  изложба живопис

  Nikolay Stoev

  "The road to the Happiness …"
  paintings

 • slide1

  Долорес Дилова

  "Острови"
  изложба живопис

   Dolores Dilova

  "Islands"
  paintings

 • slide1

  Христо Йотов

  "Мигове от пътя"
  изложба живопис

  Christo Christov

  "Moments from the road"
  paintings

 • slide1

  Христо Христов

  "Преминаващи фигури"
  изложба скулптура и живопис

  Christo Christov

  "Passing figures"
  sculptores and paintings

 • slide1

  Арт галерия Папийон


  Art Gallery Le Papillon


НАГОРЕ